ADATVÉDELEM


Az Európai Unió területén hatályba lép az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Az adatvédelmi törvények európai országok közötti összehangolása érdekében hozott rendelet pontosítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a cégeknek ismertetniük kell az adatfeldolgozási gyakorlatukat. Adatvédelmi irányelveinket az új előírások szerint módosítottuk, egyúttal olyan változtatásokat is bevezettünk, amelyek világszerte minden felhasználó érdekeit szolgálják.


 Adatvédelmi Szabályzat  

Az adatokat a Strip Door Kft. kezeli, amely 2330 Dunaharaszti, Rónai Gy. út 62 Magyarország  címen, 13 09 07 3881 számmal került bejegyzésre az Országos Bírósági nyilvántartásba. A Strip Door Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adattovábbítás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Strip Door Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényről. A Strip Door Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Strip Door Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja

Az adatfeldolgozás célja

A Strip Door Kft. kizárólag abból a célból gyűjti az adatokat, hogy azokat jogilag indokolt esetekben, az érvényes törvények tiszteletbentartása mellett a  Strip Door Kft. bejegyzett tevékenységének végrehajtására felhasználja, amely a Vállalkozói Jegyzékben közölt tevékenységének tárgyával megegyezik, valamint marketingcélokra olyan eszközök által, mint internetes honlapon elhelyezett reklám, hírlevél, sms, push, telemarketing és postai levelezés. A Strip Door Kft általi személyes adat feldolgozás, minden alkalommal olyan műszaki és szervezési eszközök megőrzése mellett történik,  amelyek biztosítják az elvárt adatbiztonsági és bizalmassági szintet. Mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Beleegyezések

Az Ügyfél, személyes adatainak átadásával beleegyezik azok a Strip Door Kft. általi adatkezelésbe és feldolgozásába.

Az adatkezelés fogalma

Az adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;. 

A Strip Door Kft.  nem gyűjt érzékeny adatokat

A Strip Door Kft. nem gyűjt olyan érzékeny adatokat, mint: etnikai vagy faji hovatartozás, politikai, vallási vagy filozófiai nézetek, politikai pártokhoz és szakszervezetekhez való tartozás, egészségi állapottal vagy szexuális irányultsággal kapcsolatos részletes adatok. Ha a Strip Door Kft-nek bármikor szüksége lesz ilyen adatokra szerződésmegvalósítás céljából, külön beleegyezésért fog fordulni az Ügyfélhez annak érzékeny adatainak felhasználásával kapcsolatban. 

Adattovábbítás

Az Ügyfél által a honlapon, telefonon vagy e-mailen keresztül átadott adat, harmadik félnek NEM kerül Továbbításra. A jelen Adatvédelmi Szabályzat döntéseit elfogadva az ügyfél tudatosan, szabad akaratából egyezik bele személyes adatainak  feldolgozására. 

Adatok visszatartása

A Strip Door Kft. addig őrzi az Ügyfél adatait, amíg arra szükség van azon célok megvalósításához, amelyek szükségleteire azok begyűjtésre és feldolgozásra kerültek, a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megvalósításához, vagy tovább, amennyiben a Szabályzat megváltozik vagy ha azt külön törvényi szabályozás előírja.

 Gyerekek adatvédelme

A Strip Door Kft. szolgáltatásai mindenkihez szólnak 16 évesnél fiatalabb gyerekek kivételével. A Strip Door Kft. tudatosan nem gyűjti be ezen korcsoport személyes adatait. Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával az Ügyfél kijelenti, hogy elmúlt 16 éves.  

Személyes adatok védelme

A Strip Door Kft. műszaki és szervezeti eszközökkel, védi a neki átadott személyes adatokat a meghatalmazás nélküli nyilvánosságra hozatallal szemben. A Strip Door Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen adatvédelmi szabályzathoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az stripdoor1996@gmail.com e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Strip Door Kft. internetes oldalának használatával a felhasználó beleegyezik a cookie adatfájlok a jelen Nyilatkozatban megjelölt módon és célokra történő felhasználásába.

A Strip Door Kft. webhelye által továbbított cookie adatfájlokat a következőkre használjuk: Az oldal ajánlatainak személyre szabása ajánlásokon, a preferenciákról szóló információk valamint a felhasználó által megjelölt termékek megjegyzésén keresztül.

Anonim statisztikát gyűjtünk a látogatással és az oldalon történő navigálással kapcsolatban. Az ilyen módon összegyűjtött adatok segítenek nekünk a rendszer tökéletesítésében és releváns szöveg ajánlásában. A felhasználó elvárásainak és szükségleteinek megfelelő érdekes reklámok kiválasztásában.A felhasználó által az oldal megtekintéséhez igénybe vett mindenféle berendezés és böngésző beazonosítására.

A Strip Door Kft. webhelye által továbbított cookie adatfájlok sohasem szolgálják a webhely felhasználója személyének beazonosítását.
A rendszer használója lemondhatja a cookie fájlok felhasználását az internetes böngészőjének beállításain keresztül. A rendszerben használt megoldások miatt a cookie fájlok szolgálatának kikapcsolása a webhely helytelen működéséhez vezethet és meghiúsítja a bolt ajánlatainak a felhasználó igényeihez igazodó személyre szabását.